Công nghệ sản xuất điện năng... từ xác người chết!

09:48 03/03/2012

Hiện tại nhiều nhà hoả táng ở Anh đã thay thế những kiểu lò hoả táng như ở Durham nhằm đáp ứng các mục tiêu của chính phủ trong việc giới hạn lượng thủy ngân bay vào bầu khí quyển. Ước tính khoảng 16% hàm lượng thủy ngân trên bầu trời nước Anh thoát ra từ các lò hoả táng.

Ý kiến bạn đọc