Nữ thi sĩ Phương Thúy, con gái nhà phê bình Hoài Chân:

Cuộc dạt trôi của số phận

10:12 08/09/2012

Tôi đã từng đọc những trang viết về nhà văn Tuân Nguyễn của những người bạn thân thiết của ông, Phùng Quán, Vũ Từ Trang, Băng Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường... Trong những câu chuyện buồn về một số phận bi thương, họ đều dành những trang trân trọng và yêu thương về bà Phương Thúy, người vợ hiền của Tuân Nguyễn, con gái thứ của nhà phê bình Hoài Chân. Không hiểu sao tôi cứ bị ám ảnh về số phận của người phụ nữ bé nhỏ và đơn độc trước những biến động của cuộc sống như bà.

Ý kiến bạn đọc