Đại biểu - biểu đại

10:29 12/06/2018

Tí và Tèo là đôi bạn cùng xóm, học chung một lớp. Nhưng trong khi Tí là đứa thông minh sáng dạ và siêng năng cần cù, thì Tèo lại là đứa vừa kém vừa làm biếng.

Ý kiến bạn đọc