Deepfake: Công nghệ tạo ra các thông tin sai lệch nguy hiểm

17:09 04/11/2019

Bất kỳ việc nào cũng có hai mặt tốt và không tốt. Sự phát triển của công nghệ tạo ra giá trị tốt thì cũng có khả năng bị lợi dụng để làm những điều có hại.

Ý kiến bạn đọc