Đinh Hợi 1287: Bắt đầu cuộc chiến chống quân Nguyên - Mông lần 3

15:27 30/01/2019

Sau thất bại trong việc chinh phạt Đại Việt năm 1285, Hoàng đế nhà Nguyên là Hốt Tất Liệt vẫn không từ bỏ kế hoạch chiếm Đại Việt. Gần như ngay lập tức, kế hoạch tái chinh phạt được hoạch định. Ngày 21 tháng 8 năm 1285, Khu mật viện nhà Nguyên trình đề nghị tái chiến với Đại Việt.

Ý kiến bạn đọc