Đồ cổ, quý, lạ của một mo mường

07:52 06/10/2020

Nhìn những hiện vật trong bộ sưu tập của thầy Mo Mường Bùi Văn Minh, chúng tôi mường tượng thấy thấp thoáng ẩn hiện một giai đoạn lịch sử trải dài hàng vạn năm của người Mường.

Ý kiến bạn đọc