Đố kỵ

15:53 21/03/2017

Tính đố kỵ trong mỗi người sẽ không còn để cho tinh thần cống hiến quay lại. Cái thiện chỉ xuất hiện ở nơi có lao động thực sự.

Ý kiến bạn đọc