Đừng để bia rượu bào mòn sức khỏe và nhân cách

09:13 19/09/2016

Nhiều người đàn ông phương Tây khi sang Việt Nam làm việc hay du lịch đều có chung nhận xét: Đàn ông Việt thích nhậu nhẹt và lười việc nhà.

Ý kiến bạn đọc