Dùng điện thoại di động cũ theo dõi lâm tặc

15:11 04/12/2019

Thông qua tổ chức phi lợi nhuận Rainforest Connection của mình, Topher White đã "đóng gói" lại điện thoại thông minh Android cũ tạo ra thiết bị phát hiện khai thác gỗ bất hợp pháp

Ý kiến bạn đọc