Hệ thống nhận dạng khuôn mặt bị đánh lừa

09:13 31/12/2019

Mặt nạ và hình ảnh đơn giản đủ để đánh lừa một số công nghệ nhận dạng khuôn mặt, làm nổi bật một thiếu sót lớn trong những gì vốn được coi là một công cụ bảo mật hiệu quả.

Ý kiến bạn đọc