Không có gì mà ầm ĩ cả

Đừng share vô ý thức!

15:14 27/07/2017

Người trưởng thành và tự do trí tuệ không thể bị kích động. Hãy share những điều tốt đẹp. Đừng share vô ý thức! Đừng nói đến cách mạng 4.0 khi trí tuệ vẫn chưa đạt tới 1.0!

Ý kiến bạn đọc