Gặp những người đi mở đất

13:00 13/10/2015

Ở Nam Tây Nguyên, người ta thường nhắc đến các tiền nhân đi mở đất vào thế kỷ thứ 19 là Phó Sứ Điền Nông kiêm Đốc học Nguyễn Thông - bác sĩ Alexandre Yersin và nhà thám hiểm Henry Maitre. Sau này bà con ở khắp nơi lên lập nghiệp, tạo nên một vùng quê giàu đẹp. Nơi đó hai anh em Kinh, Thượng vui buồn, sớm tối có nhau biết bao mùa bông bí nở.

Ý kiến bạn đọc