Giao niềm tin yêu (!)

07:00 14/01/2015

Một cuối tuần thật khác biệt, vì đây là cuối tuần đầu tiên của năm mới 2015. Thế nên, Ngô muốn bàn về một sự nhẹ nhàng.

Ý kiến bạn đọc