Giới hạn nào cho ngôn ngữ mạng

09:00 17/05/2015

Tiếng Việt không phải là một phạm trù bất biến. Tuy nhiên, giản lược tối đa đến mức mất cả hình chữ, hay lạ hóa, mã hóa được xem là xu hướng ngôn ngữ thời thượng. Để chạy theo ngôn ngữ "không phải dạng vừa đâu" này, nhiều người lắm lúc cười ra nước mắt... 

Ý kiến bạn đọc