Há miệng… mất bò

14:30 12/11/2017

Mới sáng sớm, tôi còn chưa tỉnh ngủ đã bị cụ Phong Điền - phó trưởng tộc thường trực - cùng một số người trong gia tộc “áp giải” đi họp gấp.

Ý kiến bạn đọc