Không có gì mà ầm ĩ cả

Hãy nói chuyện có đầu có đuôi

16:33 14/06/2018

Tiếng nói của dân đã đến những cơ quan cao nhất, và đã từng phần được giải quyết, sao vẫn bức xúc. Liệu có đáng phải duy trì AUTO bức xúc như vậy?

Ý kiến bạn đọc