Hồng Kông đánh thế căn hộ trống

13:03 01/04/2018

Các chủ căn hộ trống có thể bị đánh thuế theo kế hoạch mới để giải quyết tình trạng thiếu nhà ở của Hồng Kông.

Ý kiến bạn đọc