Hốt bạc dịch vụ độc, lạ ăn theo tháng “cô hồn”

07:37 30/08/2018

Theo truyền thống dân gian, người Việt có tục cúng cô hồn, tưởng nhớ đến các vong hồn lang thang, cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Ý kiến bạn đọc