Hotgirl lính cứu hỏa và thông điệp "Tại sao tôi lại không thể?"

08:18 27/10/2020

Nữ cảnh sát cứu hoả chia sẻ: "Khi nghe tôi thông báo rằng mình sẽ gia nhập đội lính cứu hoả, mẹ tôi đã rất bất ngờ. Mẹ nói rằng bà chưa bao giờ nghĩ phụ nữ có thể làm công việc nguy hiểm và vất vả như vậy. Bà còn hỏi tại sao tôi lại chọn công việc làm lính cứu hoả. Và tôi trả lời với bà là tại sao tôi lại không thể?".

Ý kiến bạn đọc