Hứng nghĩ về chuyện xuất khẩu rác

11:06 03/05/2017

Chuyện như đùa, một số nước văn minh, sạch sẽ như ly như lau, bỗng quay sang nhập… rác. Có người bảo sướng quá hóa rồ. Nhưng hóa ra họ nhập rác để làm chất đốt, như ta nhập dầu hỏa về thổi cơm.

Ý kiến bạn đọc