Hương ước quê mình

18:30 04/11/2020

Có thể tự hỏi, tại sao cứ khi hoạn nạn thì 97 triệu dân Việt Nam đều giống nhau trong tình cảm chia sẻ với người trong nước như ruột thịt? Chắc chắn những điều tốt đẹp đó nảy mầm từ hương ước của nghìn năm.

Ý kiến bạn đọc