Jiu-jitsu: Nhu thuật Brazil

18:46 12/06/2018

Nhu thuật Brazil (Brazil Jiu-jitsu, viết tắt BJJ) bắt nguồn từ quá trình truyền thụ võ học tại Brazil của võ sư Nhu đạo Maeda Mitsuyo và được cải tiến từ người đệ tử Carlos Gracie.

Ý kiến bạn đọc