Kền kền quàng quạc

10:18 25/04/2013

Lại một Hội nghị nữa mở ra, tụ tập đông, rất đông các giáo sư tiến sỹ, nhà khoa học này lẫn đơn vị quản lý nọ và tất nhiên, cả cái Bộ vẫn được đương thời gọi tắt là Văn - Thể - Du, bàn chuyện phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

Ý kiến bạn đọc