Khách sạn cho người vô gia cư

14:00 10/05/2015

Với mục địch làm từ thiện, Khách sạn Ngọc Quý, nay đã được chủ nhân của nó xin đổi tên thành Cơ sở Bảo trợ xã hội từ thiện Ngọc Quý.

Ý kiến bạn đọc