Khỉ bị... triệt sản

12:10 13/07/2020

Theo bác sĩ Supakarn, việc triệt sản sẽ không gây ra mối đe dọa nào đối với các quần thể khỉ và chỉ có mục đích làm chậm tốc độ tăng trưởng số lượng khỉ trong khu vực thành thị.

Ý kiến bạn đọc