Khi xử lý nước thải tồi…

07:21 03/01/2017

…Thì hồ Baikal ở Siberia (Nga) trở thành hồ nước bẩn nhất thế giới, không còn vinh dự tự hào là hồ xưa nhất, sâu nhất, lớn nhất và sạch nhất thế giới nữa.

Ý kiến bạn đọc