Không có gì mà ầm ĩ cả:

Chuyện con vẹt

12:01 17/07/2015

Vừa qua, một phóng sự gây địa chấn lòng người khi phỏng vấn 7 học sinh về Quang Trung và Nguyễn Huệ thì em không biết, em thì biết lõm bõm. Em cho rằng Nguyễn Huệ và Nguyễn Du là bạn chiến đấu. Có em còn cho rằng Nguyễn Huệ và Nguyễn Du là một người…

Ý kiến bạn đọc