Không có gì mà ầm ĩ cả

Không phải lúc nào Thần Chết cũng đi vắng

09:11 11/07/2019

Tại chung cư kia có thi sĩ nọ lười đi thực tế lại dễ cảm động nên cứ ngồi nhà mà ra thơ. Một hôm, một mẹ trẻ tầng trên xi con nhỏ tè. Dòng nước tè rơi rơi lúc thưa lúc mau trước tầm mắt thi sĩ tầng dưới.

Ý kiến bạn đọc