Khớp phả

10:05 07/10/2020

Tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, từ lâu, có một bộ phận dân cư mang họ Đinh Công kèm theo gia phả chi tiết. Mộ cụ tổ của họ vẫn đó, nhưng người nằm dưới mộ lại chưa biết tên. Và cho đến 160 năm sau, thân thế "cụ tổ" của họ mới minh tường…

Ý kiến bạn đọc