Kiếp không chồng

18:57 31/03/2016

Họ là những người đàn bà một thời lang bạt, làm đủ thứ nghề, yêu đương… thoáng. Thành quả của chuỗi ngày ngang dọc là một cuộc đời xơ xác nghèo đói và những đứa con không có cha.  

Ý kiến bạn đọc