Kỳ nghỉ của Bao Chửng

15:10 27/12/2017

Bao Chửng nổi tiếng là một vị quan thanh liêm, khi còn trên dương gian đã ra tay xét xử hàng trăm vụ án oan, giúp mang lại công bằng cho xã hội.

Ý kiến bạn đọc