Không có gì mà ầm ĩ cả

Lạc quan cho dễ sống

12:30 20/01/2015

Những nước hùng mạnh như Nhật, Hàn, người tự tử do bế tắc quá nhiều. Xứ ta được cái mỗi người thấy mình phải lạc quan mà vượt qua. Đời thế nào cũng vui. Không vui thì khó sống.

Ý kiến bạn đọc