Lễ hội đâm trâu mừng năm mới của đồng bào Tây Nguyên

07:00 20/02/2015

Lễ hội đâm trâu của các dân tộc Tây Nguyên được tổ chức hằâng năm từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch, khi tất cả các mùa vụ trong năm đều đã thu hoạch xong. Người Ba Na gọi là x'trăng, người Cor gọi là xa-ố-piêu, người Lạch gọi là Pơru. Tuy mỗi dân tộc có cách gọi khác nhau nhưng ý nghĩa của lễ hội đâm trâu là để tạ ơn thần linh phù hộ cho dân làng một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no ấm.

Ý kiến bạn đọc