Lễ vía tuổi thơ

15:01 12/05/2020

Thợ vừa bàn giao xong cái nhà mới là bố tôi gọi điện giục ngay, bảo tôi đem con về, nhân dịp làm vía nhà mới, ngoại muốn làm vía cho cháu luôn. Tôi có ý dần dừ vì công việc, bố tôi liền thao thao một mạch, rằng người đi xa lâu, ở lâu chốn người Kinh kẻ chợ, vía buồn, vía lạc. Vía mà buồn tủi thì lòng người sầu dà sầu dịn. Vía mà nhớ mong thì người cứ nặng nỗi “thương xiết thương mơi” về bóng nhà. Vía mà lạc đường quên lối, người sẽ không khỏe, không vui, rồi sinh ốm rặt ốm reo đến mỏi hơi, kiệt xác. Bố lệnh, nhanh thu xếp mà về.

Ý kiến bạn đọc