Lên đền thờ Bác Hồ trên núi Tổ

09:40 25/08/2015

Từ xa xưa, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã từng khẳng định núi Ba Vì là núi Tổ của đất Việt trời Nam. Đã ngàn đời trên đỉnh Tản Viên, cao thứ hai (1.120m), thờ Thánh Tản viên - Sơn Tinh đã ngời ngời hào khí đất nước với: “Dáng hình sừng sững ngang trời rộng. Hào khí mênh mang vạn thuở còn”. Nay trên đỉnh Vua, cao nhất (1.296m), nhân dân ta đã dựng đền thờ Bác Hồ thể theo di chúc của Người, nơi có thể ngắm đất trời, non sông ta, với niềm tự hào “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Ý kiến bạn đọc