Không có gì mà ầm ĩ cả

Lều chõng hai trong một

19:55 19/07/2018

Chúng ta có một năng lực sốt ruột vô cùng to lớn. Nó thúc đẩy chúng ta luôn chống lại sự trì trệ và buộc mọi việc phải cải tiến, thay đổi.

Ý kiến bạn đọc