Loài chó với cách hành xử lay động trái tim người

11:04 04/01/2019

Trong cái “một cõi nhân gian bé tí” này (chữ của nhà văn Nguyễn Khải), dần dà tôi cũng tìm ra ba hạng người đã và sẽ không bao giờ “chịu” ăn thịt chó: Ấy là những người thực hiện nghiêm đạo lý nhà Phật; những người kị thịt chó vì thấy chúng “nặng mùi”; những người nuôi chó không nỡ ăn chính con vật mình nuôi lẫn đồng loại của nó. Ngoài ra, còn một đối tượng - là người nuôi chó và vẫn ăn thịt chó nhưng thói quen ấy của họ đã đột ngột thay đổi kể từ khi họ có một biến động lớn trong nhận thức, tình cảm.

Ý kiến bạn đọc