Về pho tượng đá bên tả nội điện tại Đền Quán Thánh:

Lời chú thích thật sự?

16:33 04/06/2016

Vừa qua, Chuyên đề CSTC, Báo Công an nhân dân có nhận được đơn thư của Hội đồng Vũ tộc đại tông ở thôn An Cự, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định về việc sửa chữa sai sót trong chú thích tại Đền Quán Thánh, một trong những di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng của Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc