Lời khẩn cầu chung tay bảo vệ sự giàu có của Sông Đà

12:06 03/09/2012

Chỉ bằng với sự hiểu biết đơn giản, cũng đủ thấy những biển báo trên bờ, phao tiêu dưới sông quy định ranh giới vùng cấm tàu, thuyền vào khu vực hạ lưu chân đập thủy điện Hòa Bình, có ý nghĩa không chỉ bảo vệ an toàn về an ninh cho công trình thủy điện, mà còn bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ nòi giống nguồn thủy sản phong phú thường xuyên quần tụ ở đoạn sông này.

Ý kiến bạn đọc