Không có gì mà ầm ĩ cả

Lời xin lỗi

07:00 22/01/2015

Có câu "Ai luôn nhìn thấy lỗi người khác thì không bao giờ nhìn thấy lỗi của chính mình". Còn bạn, bạn có buồn khi thấy lỗi của ai đó không?

Ý kiến bạn đọc