Lớp học của những người ở tuổi “xưa nay hiếm”

18:04 25/06/2017

Với tinh thần “học không có tuổi”, “học để cho con cháu noi theo”, “học để không lãng phí văn hóa cha ông”, lớp học đặc biệt ở Vĩnh Sơn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) đã ra đời.

Ý kiến bạn đọc