Thư gửi chiều thứ Năm:

"Lót tay" Ngọc hoàng

12:20 27/02/2012

Không phải tháng Chạp, nhưng vì những diễn biến nóng hôi hổi liên quan đến việc đổi giờ học dưới hạ giới mà Ngọc hoàng phải triệu tập gấp Táo Giáo dục và Táo Giao thông lên thiên đình. Hai ông này chưa rõ Ngọc hoàng định hỏi han, phán xét gì, nhưng kinh nghiệm mách bảo tốt nhất là Táo nọ hãy cứ đổ lỗi cho Táo kia cái đã.

Ý kiến bạn đọc