Lượm ve chai từ tượng Nữ Thần Tự Do

14:16 11/12/2016

Rick Stocks không phải là người thu gom phế liệu bình thường, vì những mảnh vụn ông thu thập là bộ phận loại thải từ tượng Nữ Thần Tự Do.

Ý kiến bạn đọc