Mạng xã hội và mặt tối của live streaming

11:08 02/05/2019

Khi mạng xã hội vẫn tiếp tục phát triển và tác động mạnh đến người dùng trên thế giới - đặc biệt là giới trẻ - thì tỷ lệ tự sát có lẽ vẫn ở mức cao.

Ý kiến bạn đọc