Không có gì mà ầm ĩ cả

Mộc tồn luận

21:02 03/06/2020

Người xứ ta chia phe tranh cãi việc nhịn ăn thịt chó có văn minh hay không? Văn phòng cũng rôm rả ý kiến xuôi ngược.

Ý kiến bạn đọc