Không có gì mà ầm ĩ cả

Mộc tồn, món ăn quốc cấm?

20:53 26/09/2018

Văn minh hay man rợ không mấy khi rành mạch. Tuy vậy, việc vận động, khuyến cáo không ăn thịt chó chưa bao giờ thể hiện được tính hiệu quả. Muốn hạn chế rõ rệt phải có các chế tài cấm và phạt phù hợp.

Ý kiến bạn đọc