Một chữ người nắn nót

08:00 31/01/2014

Ngay dưới chân rừng Đông Căm, thuộc làng Hiếu Lễ, vẫn còn cả một bãi đá đen ngòm. Hòn nào cũng thô nhám, trơn ươn ướt như quang dầu. Bãi đá ấy may chưa bị dân làng đập hết đi để nung vôi bón ruộng, hoặc trộn với đất đồi Kéo Lồm dùng làm vữa xây nhà. Chúng đương lổn nhổn đứng ngồi như đang họp chợ. Cả một khoảnh đất rộng, lũ làng đá nằm ngoan tại đây hàng ty tỷ năm. Mùa hè chúng bốc lên mùi khăm khắm như cóc chết. Còn mùa đông, chúng khai khai chua loét như đá biết đái.

Ý kiến bạn đọc