Một ngày làm người của chợ

08:47 20/11/2020

Đứng bên này đất Thủy Nguyên – Hải Phòng, nhìn sang bên kia, cách sông Đá Bạc là Đông Triều – Quảng Ninh, nỗi nhớ quê trong tôi cuộn lên đến lạ...

Ý kiến bạn đọc