Mự ngụ mần ''mụ mối''

10:53 14/07/2020

Ngày ấy thanh nữ cả nước có phong trào tình nguyện lấy chồng thương binh nặng. O Ngụ xinh tươi duyên dáng khéo tay hay làm nhất xóm, xung phong ra Trại thương binh nặng tận Khu Ba đón cậu Huấn về làm chồng. Từ đó cả làng nhất loạt kêu O bằng Mự.

Ý kiến bạn đọc