Không có gì mà ầm ĩ cả

Mượn chuẩn?

09:25 10/12/2016

Trong ngôn ngữ có quy luật là luôn tinh lược những gì đã nói quá nhiều bằng chữ viết tắt. Thí dụ PCCC thì ai cũng hiểu là phòng cháy chữa cháy. Tất nhiên, chữ viết tắt phải phù hợp với ngữ cảnh. Người xưa nói chữ xem thượng hạ văn là biết nghĩa.

Ý kiến bạn đọc